CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG CON ĐÃ LỚN KHÔN

Trong nhưng nghiên cứu khoa học trên thế giới, trẻ từ 0 đến 6 tuổi là “giai đoạn phát triển VÀNG về TRÍ TUỆ BỘ NÃO”, trẻ có thể phát triển toàn diện 8 chỉ số thông minh và kỹ năng sống trong môi trường được rèn luyện đúng cách, đúng lứa tuổi.

Chương trình đào tạo kỹ năng sống “CON ĐÃ LỚN KHÔN” là chương trình giáo dục giúp cho trẻ phát triển toàn diện 8 kỹ năng:

Con đã lớn khôn

 

                ❎ IQ (Intelligence Quotient)   –  Chỉ số thông minh

                ❎ EQ (Emotional Quotient)   –  Trí thông minh cảm xúc

                ❎ AQ (Adversity Quotient)    –  Chỉ số vượt khó

                ❎ SQ (Social Quotient)         –  Chỉ số hiểu biết xã hội

                ❎ CQ (Creative Quotient)     –  Trí thông minh sáng tạo

                ❎ PQ (Passion Quotient)     –  Chỉ số say mê

                ❎ SQ (speed Quotient)        –  Chỉ số biểu đạt ngôn ngữ

                ❎ MQ (Moral Quotient)        –  Chỉ số đạo đức

    4 kỹ năng trẻ được học trong chương trình 
    • Kỹ năng sống tự tin: giúp trẻ luôn cảm thấy tự tin trong mọi tình huống ở mọi nơi.
    • Kỹ năng hợp tác: Bằng các trò chơi, câu chuyện đóng kịch, bài hát, kể chuyện giúp trẻ biết cảm thông, chia sẻ, găn kết cúng làm việc.
    • Kỹ năng thích tò mò, ham học hỏi, khả năng lắng nghe – nghe hiểu sử dụng nhiều tài liệu tranh ảnh, giáo cụ trực quan dễ hiểu gợi tính tò mò tự nhiên của trẻ.
    • Kỹ năng giao tiếp: trẻ sẽ đưuọc thể hiện bản thân, biết cách diễn đạt bản thân, biết cách diễn đạt ý tưởng của mình cho người khác dễ hiểu, học các kỹ năng văn hóa, kỹ năng lao động tự phục vụ bản thân.