Chương trình nâng cao khả năng vận động và phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 – 36 tháng

Chương trình nhằm phát triển cho trẻ một cách toàn diện về cả thể chất lẫn tâm hồn:

✔️ Phát triển vận đông thô: Ngồi, bò, trườn, chạy, lăn, đứng yên, bất động.

✔️ Phát triển vận động tinh: khóe léo đôi bàn tay, cơ ngón tay, khửu tay.

✔️ Phát triển ngôn ngữ giao tiếp, cảm xúc, nhạy bén khi ứng xử, biết chia sẻ, làm chủ bnar thân.

✔️ Phta triển các giác quan.

✔️ Phát triển tư duy nhận thức: bản thân, không gian vận động: trên dưới, trước sau, trong ngoài,…. Nhận thức bản thân, đối xứng, chân tay, đầu bụng, lưng vai… 

Đăng kí nhận thông tin tư vấn