CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO VIÊN DẠY HỌC STEAM

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO VIÊN DẠY HỌC STEAM

 • Số lượng giáo viên tham gia tập huấn: 30 giáo viên/lớp
 • Mục đích:
 • Hiểu được đúng bản chất của giáo dục STEAM;
 • Phân tích được các thành tố S.T.E.A.M trong bài giảng STEAM;
 • Vai trò của STEAM trong GDMN;
 • Phân tích được quy trình tổ chức giảng dạy một tiết học STEAM;
 • Xác định được các chủ đề STEAM theo từng lứa tuổi;
 • Thực hành thiết kế đồ dùng dạy học STEAM cho HS.
 • Thời gian:
  Ngày 08/10/2022, Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h
 • Đối tượng:
  Giáo viên trường Mầm non May ACADEMY
 • Hình thức đào tạo:
  Trực tiếp. Giáo viên cần hoàn thành đủ 4 buổi đào tạo và nộp bài thực hành. Cuối khóa tập huấn, học viên sẽ được cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn dạy học STEM.
 • Nội dung:
 • STEAM trong giáo dục mầm non
 • Chủ đề bài học STEAM trong giáo dục mầm non
 • Ứng dụng ROBERT ALBERT trong giáo dục mầm non
 • Nâng cao: Khai thác tối đa tính năng ALBERT
  Chương trình tập huấn được thực hiện, lên lớp bở 04 giảng viên chính, đặc biệt với sự tham gia hướng dẫn của TS. Đặng Văn Sơn – nhà sáng lập Học viện sáng tạo S3, người thắp lửa giáo dục STEM ở Việt Nam cùng 02 giáo viên cốt cán của Tổ chức Giáo dục phát triển Trí tuệ Pháp Tài Năng: Thạc sỹ Hoàng Thị Hoài Linh và giáo viên Hoàng Thùy.
 • Thông tin liên hệ:
 • Hotline: 0123456789
 • Email: abc@gmail.com
 • Đơn vị tổ chức: Tổ chức Giáo dục Phát triển Trí tuệ Tháp Tài Năng
 • Hastag: STEAM / Giao_duc_ Mam_non / Thap_Tai_Nang / TaphuanGV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.