TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN BỘ MÔN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT

Ngày 27/7, tại văn phòng Trung tâm Phát Triển Trí Tuệ Tháp Tài Năng, đội ngũ giáo viên của Trung tâm đã được tập huấn về phát triển ngôn ngữ nghệ thuật cho trẻ mầm non. Dưới sự trình bày khoa học, dẫn dắt chia sẻ súc tích, dễ hiểu, truyền thụ nhiều kinh nghiệm quý báu và tâm huyết của cô giáo, thạc sỹ Trần Thị Mai, cố vấn chuyên môn của Tháp Tài Năng , nội dung của ngày tập huấn đã đạt được các mục tiêu đề ra:

– Hướng dẫn giáo viên lý thuyết về Ngôn ngữ nghệ thuật

– Xây dựng chương trình bài giảng theo khối lớp

– Tập giảng.

Kết thúc ngày tập huấn, giáo viên của Tháp Tài Năng được thực hành trau dồi các kỹ năng:

Về năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động:

– Nắm được bản chất , vai trò ngôn ngữ và ngôn ngữ nghệ thuật đối với hoạt động nhận thức của học sinh

– Tổ chức được hoạt động phát triển ngôn ngữ nghệ thuật theo định hướng chủ đề phù hợp với đối tượng học sinh, với các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của lớp học

Về năng lực hợp tác:

– Phát huy hết năng lực trong quá trình tiếp cận ND chương trình

– Đánh giá được kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm và từng thành viên trong nhóm

Về năng lực tự học, tự nghiên cứu:

– Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và điều chỉnh phương pháp học tập nghiên cứu

– Thể hiện kết quả qua bài Thiết kế , bài Test

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.